Η ΔΕΝΤΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιδρύθηκε το 2007 από τον Κωνσταντίνο Γ. Δεντάκο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π., με τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΝΤΑΚΟΣ Α.Τ.Ε.» με έδρα την Σκάλα Λακωνίας, τόπο στρατηγικής σημασίας στην καρδιά της Λακωνίας που συγκεντρώνει το αγροτικό, εμπορικό, οικονομικό και τραπεζικό ενδιαφέρον της γύρω περιοχής.  

Ο ιδρυτής, μεταφέροντας στην εταιρεία την τριαντακονταετή εμπειρία του στους τομείς των μελετών, επιβλέψεων και κατασκευών ιδιωτικών και δημοσίων έργων, γρήγορα την ανέδειξε σε κυρίαρχη δύναμη στον τομέα της πλήρους παροχής υπηρεσιών Μηχανικού (τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ μελέτες και επίβλεψη αυτών, έκδοση οικοδομικών αδειών, κάθε είδους αδειοδοτήσεις από δημόσιους φορείς που εμπεριέχουν αντικείμενο Μηχανικού) και στον τομέα των κατασκευών ιδιωτικών έργων, με γνώμονα τον εντοπισμό της ιδιαιτερότητας της κάθε υπόθεσης, την αμεσότητα, την ταχύτητα και την υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και στην κατασκευή.        

Σημαντικό αντικείμενο της εταιρείας αποτελούν οι κτηματομεσιτικές συναλλαγές ενώ από το 2010 εισήλθε δυναμικά στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στους τομείς της μελέτης, αδειοδότησης και κατασκευής επίγειων και οικιακών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.        

Η «ΔΕΝΤΑΚΟΣ Α.Τ.Ε.» είναι και εμπορική-εισαγωγική επιχείρηση με δυνατότητα ενδοκοινοτικών συναλλαγών και συνεργάζεται με πολυάριθμους Οίκους της ημεδαπής και του εξωτερικού.    

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Κωνσταντίνος Δεντάκος ενώ Αντιπρόεδρος είναι ο υιός του Γεώργιος Κ. Δεντάκος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Η Εταιρεία στεγάζεται στα ιδιόκτητα γραφεία της στην οδό Βασιλείου Θεοδωσάκου στην Σκάλα Λακωνίας. Απασχολεί 3 έμπειρους μόνιμους υπαλλήλους και βοηθείται στο έργο της από τους πιο έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων Μηχανικού καθώς και από συνεργεία εγνωσμένης αξίας. Έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις στον τομέα του software καθώς κατέχει με νόμιμες άδειες σχεδόν όλα τα προγράμματα Αρχιτέκτονα και Πολιτικού Μηχανικού που κυκλοφορούν στην αγορά, ενώ έχει αρτιότατο και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό.  

Η «ΔΕΝΤΑΚΟΣ Α.Τ.Ε.» σεβόμενη τις επιθυμίες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε Πελάτη και με συμμάχους την επιστημονική κατάρτιση των στελεχών και των συνεργατών της, την μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνολογία συνεχίζει τη δυναμική πορεία της προσπαθώντας να ξεπερνά συνεχώς τον πήχυ των προσδοκιών αυτών που την εμπιστεύονται.

Friday the 25th. © 2012 Dentakosate.com. All rights reserved (mobile: #6974#262#172)